Kesin Kayıt Evrak Listesi

 

1. İkametgâh

2. Sabıka Kaydı ( Savcılıktan )

3. Nüfus Sureti

4. Kendisinin Kayıt Olduğu Okuldan Alınan Öğrenci Belgesi 

5. ÖSYM Sonuç Belgesinin Fotokopisi

 

6. Sağlık Raporu + Mikrofilm + Sarılık Testi ( Devlet hastanesi veya Sağlık Ocağından )

7. Altı Adet Vesikalık Fotoğraf